از افسردگی چه میدانید؟

افسردگی یک مسئله پیش رونده است نه موقتی. شامل اپیزود ها یا بخش هایی است که طی آن، نشانه هایش به مدت حداقل 2 هفته وجود داشته باشد. افسردگی می‌تواند از چند هفته تا چند ماه و چند سال ادامه داشته باشد. ... اطلاعات بیشتر