اختلالات غذایی

اختلالات غذایی نسبتاً در کشورهای ثروتمند و صنعتی شایع هستند و بطور تقریبی حدود 2 درصد از زنان و 0.8 درصد از مردان را متأثر می‌سازد. آنها با آشفتگی دائمی در الگوی خوردن که منجر به کاهش سلامت فیزیکی و یا روانی می‌شود، شناخته می‌شوند. اختلالات اصلی غذایی، بی‌اشتهایی عصبی(anorexia nervosa)، پرخوری عصبی(bulimia nervosa)، اختلال پرخوری، اختلال اجتنابی/محدود کننده دریافت مواد غذایی(avoidant/restrictive food intake disorder)، هرزه خواری(pica) و اختلال نشخوار کردن(rumination) می‌باشند. ... اطلاعات بیشتر