اختلال در خواب چیست؟

اختلالات خواب مربوط به مشکلاتی است که ناشی از کیفیت، زمان بندی و میزان خواب میباشند که منجر به مشکلاتی در زمینه عملکرد و پریشانی در طول روز میشود. تعداد مختلفی از اختلالات خواب وجود دارند که بی‌خوابی(Insomnia) رایج ترین شکل آن میباشد. بسته به نوع اختلال خواب، افراد ممکن است که هنگام خوابیدن دشواری هایی را از پیش رو گذرانند که در طول روز بسیار حس خستگی کنند. کمبود خواب میتواند اثری منفی بر انرژی، خلق و خو، تمرکز و سلامت عمومی داشته باشد. ... اطلاعات بیشتر