5 راه آسان برای از بین بردن مشغله های ذهن با ذهن آگاهی

در طول تاریخ، در شرق، بسیاری از آدم ها به مراقبه آگاهانه می‌پرداختند که منشأ آن از رسم های روشن‌گری های معنوی مربوط به آیین بودا و هندو می‌باشد. بسیاری از این قواعد و اصول در فُرم ذهن‌آگاهی(mindfulness) به شکل غربی درآمده و در برخی موارد پیروی از یک رویکرد مبتنی بر شواهد(EB) است تا یک رویکرد مذهبی. ... اطلاعات بیشتر