اختلال ناتوانی در یادگیری

ناتوانی های یادگیری اختلالاتی هستند که بر توانایی یک فرد در حوزه زبان گفتاری یا نوشتاری، محاسبات ریاضی، توجه یا هماهنگی حرکات اثر می‌گذارد. این مسئله ممکن است که در کودکان خردسال رخ دهد ولی تا سن مدرسه معمولاً تشخیص داده نمی‌شود. حدوداً بین 8 تا 10 درصد از کودکان ایالات متحده دچار نوعی اختلال ناتوانی در یادگیری هستند. ... اطلاعات بیشتر