اختلال سازگاری

وقتی که یک رویداد استرس زا در زندگی کسی باعث برانگیخته شدن یک واکنش منفی طولانی و شدید و یا بیش از اندازه شود، آن شخص احتمالاً از اختلال سازگاری رنج می‌برد که توسط نشانه هایی از قبیل اضطراب، با سختی به پیش رفتن و رفتاری بی‌پروا شناسایی می‌شود. ... اطلاعات بیشتر