آیا شما اغلب در رابطه خود احساس نا‌امیدی می‌کنید؟

شما انتظارات بالایی از خود دارید و انتظاراتی به همان میزان بالا یا حتی بالاتر از پارتنر خود دارید. در یک ارتباط نزدیک، این بسیار طبیعی است که شما حس کنید می‌توانید روی قابل اعتماد بودن، ثابت قدم بودن و پاسخگو بودن پارتنر تان حساب کنید. شما ممکن است که حس کنید پارتنر تان باید با شما درباره امور مختلف موافقت کند، اگر همیشه نه، حداقل برخی اوقات موافقت کند. چه از نظر نگاه شما به جهان اطرافتان و چه درباره نظرات شما درباره پول، بچه یا چگونه وقت گذراندن‌تان، شما به این باور رسیده اید که پارتنر تان در اکثر موقعیت ها از شما حمایت می‌کند. ... اطلاعات بیشتر