اختلال توره چیست و درمان آن چگونه است؟

اختلال توره (Tourette's disorder) که همچنین با نام سندروم توره نیز شناخته می‌شود، یک اختلال نورولوژیکی است که با تیک های غیر ارادی و غیر قابل کنترل شناسایی می‌شود. تیک، یک محرک حرکتی یا گفتاری است که ناگهان، سریع، عود کننده و غیر موزون می‌باشد. ... اطلاعات بیشتر