اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟

اشخاص دارای اختلال شخصیت اجتنابی (ADP) یک الگوی مادام العمر از خجالت شدید را همراه خود دارند. آنها همچنین حس ناکافی بودن می‌کنند و در مقابل طرد شدن بشدت حساس هستند. ADP می‌تواند علائم مربوط به روانپزشکی   را ایجاد کند که مشکلات مهمی را در روابط و محل کار به وجود می‌آورد. ... اطلاعات بیشتر