7 عادت ساده به منظور محافظت از روان

هنگامی که Roy برای علائم دراز مدت افسردگی و اضطراب(آنها اغلب با هم رخ می‌دهند) به من مراجعه کرد به شدت مردد بود. او می‌خواست که بهتر شود ولی "درمان گرفتن" متناسب با آنچه که او در فرهنگش به آن "مرد بالغ از این کار ها نمی‌کنه!" می‌گفت نبود. او شغل مناسب و پایداری داشت، اما احساس می‌کرد که زندگی اش معنا و شادی کافی را ندارد. او به شدت به خود سخت می‌گرفت و بخاطر ترس از قضاوت دیگران از آنها دوری می‌کرد. ... اطلاعات بیشتر

ترس، و راه های مدیریت و درمان آن

ترس می‌تواند منجر به این شود که افراد گستره وسیعی از تغییرات فیزیکی و روانی را تجربه کنند و ترس نامعقول یا شدید ممکن است که در خوشحالی، حس امنیت و توانایی مفید عمل کردن فرد تداخل ایجاد کند. هنگامی که ترس ماندگار شد یا تأثیر منفی بر زندگی روزمره گذاشت، یک تراپیست یا متخصصان روانی دیگر می‌توانند این چالش را بررسی و ترس را کاهش دهند. ... اطلاعات بیشتر