اختلال کم توجهی – بیش‌فعالی

اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی یک اختلال عصبی رفتاری می‌باشد که با ترکیبی از بی‌توجهی، بیش‌فعالی و رفتار تکانشی شناخته می‌شود. علائم آن شامل دشواری در نشستن بی‌حرکت، مشکلاتی در زمینه عدم تمرکز در مدرسه یا هنگام انجام تکالیف و پاسخگویی قبل از تفکر می‌باشد. علائم بیش‌فعالی می‌تواند شامل ناآرامی، بی‌قراری و صحبت کردن و منقطع کردن حرف دیگران به طرزی شدید می‌باشد. ... اطلاعات بیشتر