آیا رابطه من یک طرفه است؟

بسیاری از افراد تصور می‌کنند برای این که زوجی سلامت باشند و با همدیگر پیشرفت کنند بایستی یک تقسیم 50/50 در حیطه انرژی گذاشتن، عشق و تلاش کردن وجود داشته باشد. من شما را دعوت به این تفکر می‌کنم که آن را 100/100 در نظر بگیرید. به عبارتی دیگر هر یک از طرفین نهایت تلاش خودش را برای تعهد و پرورش یک رابطه سالم انجام دهد. ... اطلاعات بیشتر