5 راه آسان برای از بین بردن مشغله های ذهن با ذهن آگاهی

در طول تاریخ، در شرق، بسیاری از آدم ها به مراقبه آگاهانه می‌پرداختند که منشأ آن از رسم های روشن‌گری های معنوی مربوط به آیین بودا و هندو می‌باشد. بسیاری از این قواعد و اصول در فُرم ذهن‌آگاهی(mindfulness) به شکل غربی درآمده و در برخی موارد پیروی از یک رویکرد مبتنی بر شواهد(EB) است تا یک رویکرد مذهبی. ... اطلاعات بیشتر

ذهن آگاهی

شهود یک مسیر مهم برای ذهن آگاهی است، زیرا کاربرد بسیار آن این است که نیاز به نادیده گرفتن عادات قدیمی و انتظارات برای امتحان کردن چیزی که ممکن است بر خلاف دلیلش باشد. با این حال، هنوز بهترین دانشمندان شهودی هستند، و سالهای بسیاری را به روش و روشهایی صرف اعتباریابی کردند در آن چیزی که برای آنها یک روشنایی شهودی حقیقی نمایان شد. ... اطلاعات بیشتر