اختلال شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت اسکیزوئید در واقع یک الگوی بی میلی و بی تفاوتی به روابط اجتماعی با دامنه محدودی از بیان و تجربه عاطفی است. افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید خیلی به ندرت به درک این مسئله می‌رسند که شاید واقعا دارای مشکلی هستند. ... اطلاعات بیشتر