اختلال استرس حاد

اختلال استرس حاد می‌تواند به دنبال قرار گرفتن فرد در معرض یک یا چند حادثه آسیب زا ایجاد شود. علائم ممکن است که پس از تجربه مستقیم یا شاهد یک حادثه پریشان کننده بودن شامل تهدید به یا مرگ واقعی، آسیب دیدگی شدید یا خشونت فیزیکی یا جنسی گسترش می‌یابند. علائم پس از رخداد آسیب یا شروع شده و یا بدتر می‌شوند و می‌توانند بین سه روز تا یک ماه به طول انجامند. ... اطلاعات بیشتر