تفاوت بین خیال پردازی و دروغ گویی چیست؟

بعضی ها نگران این هستند که کودکانشان در دنیای رویا غرق نشوند. دروغ گویی یک نشانه است از چیزی که برای کودک درست نیست و در زندگی او وجود دارد. دروغ گفتن یک اسلوب و سبک رفتاری است و نه رویا پردازی. البته در برخی موارد این دو ممکن است ادغام شوند. کودکان دروغ می¬گویند زیرا از مواجهه با واقعیت آنگونه که هست می ترسند. ... اطلاعات بیشتر