7 عادت ساده به منظور محافظت از روان

هنگامی که Roy برای علائم دراز مدت افسردگی و اضطراب(آنها اغلب با هم رخ می‌دهند) به من مراجعه کرد به شدت مردد بود. او می‌خواست که بهتر شود ولی "درمان گرفتن" متناسب با آنچه که او در فرهنگش به آن "مرد بالغ از این کار ها نمی‌کنه!" می‌گفت نبود. او شغل مناسب و پایداری داشت، اما احساس می‌کرد که زندگی اش معنا و شادی کافی را ندارد. او به شدت به خود سخت می‌گرفت و بخاطر ترس از قضاوت دیگران از آنها دوری می‌کرد. ... اطلاعات بیشتر