تصمیمات مهم زندگی چه چیزهایی هستند؟

هر روز شما هزاران تصمیم می‌گیرید. اکثر آنها کوچک هستند و کمی بعد از اتخاذ شدن فراموش می‌شوند. آیا خاطرتان هست که چهارشنبه گذشته برای نهار چه چیزی میل کردید؟ با اینحال هر از چند گاهی، شما با تصمیمی رو به رو می‌شوید که نه بی‌اهمیت است و نه زودگذر. برخی اوقات شما با تصمیم بزرگ مواجه می‌شوید. ... اطلاعات بیشتر