از شروع تا درمان اعتیاد!

در تعریف پزشکی اعتیاد آمده است که اعتیاد یک نوع ناتوانی روانی یا فیزیکی برای توقف استفاده از یک ماده شیمیایی، دارو، مواد مخدر یا فعالیتی می‌باشد که موجب آسیب روانی یا فیزیکی می‌شود. عبارت اعتیاد (Addiction) فقط به وابستگی به موادی مثل هروئین یا کوکائین اطلاق نمی‌شود. کسی که نمی‌تواند یک دارو یا ماده شیمیایی خاصی را مصرف نکند، وابستگی به ماده دارد. ... اطلاعات بیشتر