چگونه دریابیم که خود یا یکی از عزیزان مان در حال رنج بردن از یک تروما یا آسیب هستیم؟

اکنون زمان تلاش کردن همه ماست. واکسن کووید بطور تدریجی در حال پخش شدن است، اما به هیچ وجه حتی نزدیک به پایان پاندمی نیز نیستیم. تعداد گونه های ویروس به شکل فزاینده ای در حال افزایش هستند و حتی اگر شما واکسینه بشوید، همچنان می‌توانید بدون هیچ علامتی ناقل ویروس باشید. قبل و بطور قطع بعد از پاندمی کووید-19، یک پاندمی خاموش دیگر وجود داشه است که در سراسر دنیا پخش خواهد شد، آسیب روانی درمان نشده. ... اطلاعات بیشتر