هرآنچه باید از کودک همسری بدانید

کودک همسری عبارت است از نکاح یا ازدواج رسمی یا غیر رسمی که در آن فرد پیش از رسیدن به سن 18 سالگی اقدام به آن می‌کند. بخش کوچکی از این نوع ازدواج میان دختربچه و پسر بچه اتفاق می‌افتد حال آنکه قسمت اعظم و اصلی کودک همسری میان دختر بچه‌ها و مردها رخ می‌دهد که به نوعی ریشه در نابرابری جنسی دارد. سازمان بین المللی حقوق بشر هر نوع ازدواج زیر سن 18 سال را ازدواج اجباری یا یک رسم آسیب زا می‌داند که باید توسط تغییرات قانونی حذف شود. ... اطلاعات بیشتر