کنار آمدن با یک بحران وجودی

بسیاری از ما، در جایی از زندگی مون بحران وجودی(Existential) را تجربه می‌کنیم. چنین درگیری هایی معمولاً شامل از دست دادن و متزلزل شدن معنا و هدف در زندگی است. همچنین ممکن است که حسی شبیه به مهم نبودن یا تنهایی در دنیا بوجود آید. بحران وجودی می‌تواند با طیف گسترده ای از احساساتی مثل غم، ناامیدی، یأس یا اضطراب همراه شود. ... اطلاعات بیشتر