طرحواره ها

طرحواره درمانی یا به انگلیسی Schema Therapy در روانشناسی به دنبال باز کردن گره‌هایی است که از کودکی در ذهن شخص ایجاد شده است و این گره‌ها نمی گذارند او در ارتباط با خود و دیگران مناسب رفتار کند.

طرحواره های شخصیتی، قالب‌هایی هستند که آرامش را از شخص می گیرند و در روابط عاطفی و در محل کار و یا خانواده شخص را دچار مشکلات فراوان می‌کنند. طرحواره ها از همان ماه‌ها و سال‌های اول زندگی ایجاد شده‌اند!!!

جفری یانگ “Jeffrey Young” بنیان‌گذار طرحواره درمانی باور دارد که ما در کودکی نیازهای هیجانی خاصی داشتیم و نوع برخوردی که والدین با این نیازها در آن سال های دور ولی سرنوشت‌ساز داشتند باعث ایجاد اختلالات مختلف در شخصیت ما شده است. روزهایی که شخصیت ما در حال شکل‌گیری بوده است، طرحواره ها هم به سرعت خود را بر شخصیت ما تحمیل کرده اند.

ما از طریق این طرحواره ها به جهان نگاه می کنیم، طرحواره ها، باورها و احساسات مهمی در مورد خود و محیط می باشند که افراد آنها را بدون چون و چرا پذیرفته اند و در برابر تغییر مقاومت زیادی نشان می دهند. به عبارت دیگر در تعریف طرحواره باید گفت طرحواره های شخصیتی یا تله های ذهنی در منش شناختی فرد اختلال ایجاد می کنند.

 • Vulnerability to Harm

  طرحواره آسیب پذیری

  آسیب‌پذیر بودن بخشی از زنده بودن است. هیچ‌کس کاملاً در مقابل فاجعه‌های طبیعی، بیماری‌ها، حوادث، جنگ، ورشکستگی‌های مالی، جرایم و…

 • طرحواره انزوای اجتماعی یا بیگانگی

  طرحواره انزوای اجتماعی (بیگانگی)

  افرادی که در تله انزوای اجتماعی به دام افتاده اند باور دارند با بقیه متفاوت هستند و احساس می کنند…

 • طرحواره خویشتن تحول نیافته

  طرحواره خویشتن تحول نیافته

  غالباً اعتقاد بر این است که هیچ یک از این افراد گرفتار، بدون حمایت دیگری، قادر به ادامهٔ زندگی نبوده…

 • طرحواره محرومیت هیجانی

  طرحواره محرومیت هیجانی

  کسی که طرحواره محرومیت هیجانی دارد در بیشتر مواقع احساس می‌کند دوست داشتنی نیست و یا به آن میزانی که…

 • طرحواره نقص و شرم

  طرحواره شرم و نقص

  وقتی کسی طرحواره‌ی نقص و شرم داشته باشد بر این باور است که دوست‌داشتنی و ارزشمند نیست. او فکر می‌کند…

 • طرحواره بی اعتمادی

  طرحواره بی اعتمادی

  طرحواره بی اعتمادی به این معناست که فرد معتقد است دیگران قابل اعتماد نیستند. کسی که این طرحواره را دارد…

 • نیازهای هیجانی اساسی انسان

  نیازهای هیجانی اساسی انسان

  جفری یانگ، بنیانگذار طرحواره درمانی، پنج تکلیف اصلی دوران کودکی را شناسایی کرده است. طبق نظر وی هر کودک هنگامی…

 • Abandonment - طرحواره رهاشدگی

  طرح واره رهاشدگی

  یکی از طرحواره های شایع، طرحواره رهاشدگی یا طردشدگی است. چنین بیمارانی همیشه انتظار دارند نزدیکترین افراد خود را ازدست…

دکمه بازگشت به بالا