طرحواره ها

طرحواره درمانی یا به انگلیسی Schema Therapy در روانشناسی به دنبال باز کردن گره‌هایی است که از کودکی در ذهن شخص ایجاد شده است و این گره‌ها نمی گذارند او در ارتباط با خود و دیگران مناسب رفتار کند.

طرحواره های شخصیتی، قالب‌هایی هستند که آرامش را از شخص می گیرند و در روابط عاطفی و در محل کار و یا خانواده شخص را دچار مشکلات فراوان می‌کنند. طرحواره ها از همان ماه‌ها و سال‌های اول زندگی ایجاد شده‌اند!!!

جفری یانگ “Jeffrey Young” بنیان‌گذار طرحواره درمانی باور دارد که ما در کودکی نیازهای هیجانی خاصی داشتیم و نوع برخوردی که والدین با این نیازها در آن سال های دور ولی سرنوشت‌ساز داشتند باعث ایجاد اختلالات مختلف در شخصیت ما شده است. روزهایی که شخصیت ما در حال شکل‌گیری بوده است، طرحواره ها هم به سرعت خود را بر شخصیت ما تحمیل کرده اند.

ما از طریق این طرحواره ها به جهان نگاه می کنیم، طرحواره ها، باورها و احساسات مهمی در مورد خود و محیط می باشند که افراد آنها را بدون چون و چرا پذیرفته اند و در برابر تغییر مقاومت زیادی نشان می دهند. به عبارت دیگر در تعریف طرحواره باید گفت طرحواره های شخصیتی یا تله های ذهنی در منش شناختی فرد اختلال ایجاد می کنند.

دکمه بازگشت به بالا