اختلال کم توجهی – بیش‌فعالی

اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی یک اختلال عصبی رفتاری می‌باشد که با ترکیبی از بی‌توجهی، بیش‌فعالی و رفتار تکانشی شناخته می‌شود. علائم آن شامل دشواری در نشستن بی‌حرکت، مشکلاتی در زمینه عدم تمرکز در مدرسه یا هنگام انجام تکالیف و پاسخگویی قبل از تفکر می‌باشد. علائم بیش‌فعالی می‌تواند شامل ناآرامی، بی‌قراری و صحبت کردن و منقطع کردن حرف دیگران به طرزی شدید می‌باشد. ... اطلاعات بیشتر

انواع کودک آزاری و درمان آن

کودک آزاری نتیجه آسیب رساندن فیزیکی، کلامی یا جنسی می باشد. با وجود اینکه کودک آزاری، به نظر می‌رسد بایستی شکلی از عمل باشد که روی کودک اجرا شود، مثال هایی نیز وجود دارند که با کاری نکردن و واکنشی نداشتن باعث کودک آزاری می‌شوند، مثل توجه نکردن. خانه هایی که در آنها افرادی باشند که از مسائلی مثل اعتیاد به الکل، سؤ مصرف مواد یا خشونت رنج می‌برند، اثبات شده است که کودک آزاری در آنها بیشتر از خانه هایی که درگیر این مسائل نیستند رخ می‌دهد. ... اطلاعات بیشتر

شباهت و تفاوت رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره درمانی

روش رفتار درمانی شناختی همیشه به افکار، احساسات، حس های فیزیکی در بدن بوجود آمده و رفتارها به صورت موارد جدا از هم اشاره دارد. طرحواره درمانی با وجود ذهنیت ها که شامل ترکیبات پیچیده ای از احساسات، شناخت، حس های بدن و خاطرات می باشد و به عنوان یک "حالت درونی" اثر متقابل دارند که با اتفاقات بیرونی یا درونی تحریک می شوند و به غیر از محرکهای محیطی، تجربه قسمتی از یک ذهنیت می تواند باعث شود که کل ذهنیت مربوطه تحریک شود. ... اطلاعات بیشتر

تفاوت بین خیال پردازی و دروغ گویی چیست؟

بعضی ها نگران این هستند که کودکانشان در دنیای رویا غرق نشوند. دروغ گویی یک نشانه است از چیزی که برای کودک درست نیست و در زندگی او وجود دارد. دروغ گفتن یک اسلوب و سبک رفتاری است و نه رویا پردازی. البته در برخی موارد این دو ممکن است ادغام شوند. کودکان دروغ می¬گویند زیرا از مواجهه با واقعیت آنگونه که هست می ترسند. ... اطلاعات بیشتر